Община Мизия

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Начало Обяви и съобщения
Обяви и съобщения

Благодарствено писмо

E-mail Print PDF
There are no translations available.

_писмо.jpg

 

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 11.07.2019 г.

E-mail Print PDF
There are no translations available.

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” – ОРЯХОВО

ул. „Андрей Чапразов” № 29, тел. 09171/24-65

 

 

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 11.07.2019 г.

 

 

 

Работни места за специалисти с висше образование

 

1 главен специалист

 

 

Работни места за средно професионално, средно общо, основно и начално образование

 

2 машинен оператор,шиене на облекла

1 работник,производство на вино

8 техник,асансьорна техника

1 шофьор,тежкотоварен автомобил – 12 и повече тона

1 машинен оператор,металорежещи машини – по чл.38 от ЗХУ

 

 

По програма за продължително безработни

 

1 работник,кухня

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

E-mail Print PDF
There are no translations available.

ОБЩИНА МИЗИЯ, ОБЛАСТ ВРАЦА

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ЗА ЛОШИ МЕТЕОРОЛОГИЧНИ УСЛОВИЯ

 

 

   Във връзка с получено писмо от Националния оперативен център на ГДПБЗН-МВР, относно предупреждение за опасно време, информираме населението на община Мизия за следното:

  За 10.07.2019 г. е обявено предупреждение от първа степен (жълт код) за интензивни валежи от дъжд за област Враца, като на места в южните части на областта количествата ще достигнат до 20 л/кв.м.

   

Предвид даденото предупреждение  гражданите да предприемат необходимите мерки за опазване на живота и имуществото си при настъпване на лошите метеорологични условия.

 

От общинска администрация

 

СЪОБЩЕНИЕ

E-mail Print PDF
There are no translations available.

СЪОБЩЕНИЕ

                                                                

От 08.07.2019г. до 31.07.2019г. ще се проведе текущ ремонт на съоръжение – въздушна линия /ВЛ/ 110kV ,,Радецки”, преминаваща през землищата на гр. Мизия, с.Войводово и с.Крушовица.

В случай, че в резултат на строително-монтажните работи възникнат вреди за собствениците и/или ползвателите на имоти, през които преминава сервитута на съоръжението, изпълнителят ОБЕДИНЕНИЕ ОГД „ЕК-ЕКИ”, поема задължение да ги отстрани незабавно след приключване на ремонта, за своя сметка.

 

За контакти и при установени вреди върху имоти:

Петьо Нинов – инж. ПЕЕ ,,Поддържане и ремонт на ел. проводи ВН” – тел. 0887727228.

 

 

     От Общинското ръководство

 

СЪОБЩЕНИЕ

E-mail Print PDF
There are no translations available.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е  

на

Районна служба за пожарна безопасност и защита на населението Оряхово

 

       Всички граждани и участници в прибирането на реколтата са длъжни да осъзнаят високата отговорност по опазването на реколтата от пожари.

     До момента се извърши огромна дейност за подготовката на площите и засяването им, ремонт на техниката и целият инвентар. Похарчени са огромни средства и сега, когато трябва да се прибере реколтата от полето е непростимо   престъпление да допуснем неговото унищожаване от огнената стихия.

     За недопускане възникване на пожари призоваваме цялото население   към строго спазване на правилата за пожарна безопасност:

     1.Да не се използва открит огън и не се пуши на разстояние най-малко 50 метра от посеви и складирани фуражи.

     2.Паркирането на превозни средства и устройване на лагери за почивка да става само на определени за целта места.

     3.Да не се използва огнестрелно оръжие и сигнални ракети в района на посевите и фуражните площадки по време на кампанията.

     4.Изгарянето на стърнища и слама, суха трева по слоговете, крайпътни ивици и други площи се ЗАБРАНЯВА.

     5.Частните стопани, наематели, арендатори и ползватели на земеделски земи са длъжни да:

     а/познават и спазват правилата за пожарна безопасност при извършване на земеделска и друга дейност върху земите.

     б/не създават условия за разпространение на пожари при съхраняване на фуражи в личните дворове.

     в/използват и поддържат в техническа изправност собствената техника и съоръжения, като не създават условия за възникване и разпространение на пожар в съседни земи, гори, съоръжения и обекти.

     6. При възникване на пожар да се съобщи на тел.112 или в най-близкото кметство и да се организира гасене с подръчни средства: клони, лопати и др.

     7. Който не изпълни или наруши Наредбата за опазване на земеделските обекти, зърнени храни и фуражите от пожари носи административно наказателна отговорност по Закона за МВР .

 

 

                                         РСПБЗН-ОРЯХОВО

 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »


Page 1 of 170
Banner
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"