Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало
Обяви и съобщения


СЪОБЩЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ

ОБЩИНА МИЗИЯ, ОБЛАСТ ВРАЦА

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ЗА ЛОШИ МЕТЕОРОЛОГИЧНИ УСЛОВИЯ

 

 

   Във връзка с получено писмо от Областно управление „Пожарна безопасност и защита на населението” гр. Враца, относно предупреждение за опасно време, информираме населението на община Мизия за следното:

  По данни на НИМХ към БАН на 22.06.2018 г. е получено предупреждение за очаквани на 23.06.2018 г. силни ветрове, краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевични бури и условия за градушки.

НИМХ-БАН обявява жълт код за област Враца като се очакват краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевични бури. Има условия за градушки. Очаквани количества валеж от 20 до 30 л/кв.м

    Предвид даденото предупреждение  гражданите да предприемат необходимите мерки за опазване на живота и имуществото си при настъпване на лошите метеорологични условия.

 

От общинска администрация

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ

О Б Я В Л Е Н И Е

 

 

 

                                                                        

 

Община Мизия на основание чл. 150, ал. 8 от ЗУТ, Ви съобщава, че е одобрен Комплексен проект за инвестиционна инициатива за играждане на обект „Пристройка и преустройства на съществуваща селскостопанска постройка във ферма за 25 ЕПЖ-Краварник“, за същия е издадено Разрешение за строеж № 5/18.06.2018 г. и със Заповед № РД.08-16/18.06.2018 г. е одобрен Проект за подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ), в обхвата на съществуващият ПИ с кад. № 501.1184, с. Крушовица, Община Мизия по плана на с. Крушовица от 2002 г. Целта на ПУП – (ПЗ) е промяна на предназначението на имот с пл. № 501.1184 – „За животновъдна ферма“ и „Ферма за 25 ЕПЖ“.

 

На основание чл. 215 от ЗУТ заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд - гр. Враца, в 14-дневен срок от съобщаването й. Жалбите се подават чрез кмета на община Мизия.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        КМЕТ на

        Община Мизия:

             Д-Р В. КРУШОВЕНСКИ

 

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 21.06.2018 г.

Е-мейл Печат ПДФ

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” – ОРЯХОВО

ул. „Андрей Чапразов” № 29, тел. 09171/24-65

 

 

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 21.06.2018 г.

 

 

Работни места за специалисти с висше образование

1 агроном

 

 

Работни места за средно професионално, средно общо и основно образование

3 шивач, мъжко/дамско облекло

1 касиер

5 оператор производствена линия

2 помощник – готвач

2 работник, зареждане на рафтове

3 сервитьор                                      

2 барман

 

 

  • По насърчителни мерки по ЗНЗ за обучение и заетост

 

1 асистент-продавач – чл. 36, ал. 1

 

 

  • По проект „Работа”

 

5 общ работник

4 сервитьор

1 чистач/хигиенист

1 артистичен секретар

 
 

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

Е-мейл Печат ПДФ

 

ДО

 

ВСИЧКИ ОБЩИНИ-ЧЛЕНКИ HA АДО „ДУНАВ"

 

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

Ha 16 юни отбелязваме 26-тата годишнина от провеждането на Учредителното събрание на Асоциацията на дунавските общини „Дунав"! През 1992 г. девет общини от Дунавския регион учредяват първата регионална организация в България, която се посвещава на мисията да помага на местните власти в преодоляването на общите им предизвикателства.

 

Благодарение на многобройните инициативи и реализирани проекти, Асоциацията се превърна в устойчив модел за представителство на интересите на дунавските общини. Във своята визия за развитие до 2020 г. Асоциацията е откроила няколко приоритетни области, в които да работи: транспортна, енергийна и екологична инфраструктура, културен и природен туризъм, образование, иновации и научни изследвания, социално-икономическо развитие, сигурност, добро управление. АДО „Дунав" ще продължи да оказва съдействие и подкрепа на своите членове, както и да допринася активно за просперитета на Дунавския регион!

 

Като Председател на Управителния съвет на Асоциацията на дунавските общини „Дунав", бих искал да Ви поздравя по случай 26-тата годишнина и да Ви благодаря за Вашата ангажираност и съпричастност към бъдещето на Дунавския регион в България!

 

Честит/празник!

 

С уважение,  

 

ПЛАМЕН СТОЙЛОВ

 

Кмет на Община Русе и Председател на УС на АДО „Дунав"

 

 


Страница 1 от 139
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"