ПОКАНА

Thursday, 09 July 2020 14:08
Print
User Rating: / 0
PoorBest 
There are no translations available.

Изх. № 112 / 08.07.2020г.

 

 

ПОКАНА


ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МИЗИЯ ЗА 2019 Г.

 

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет, Мизия организира обществено обсъждане на отчета за касово изпълнение на бюджета на Община Мизия за 2019г.

 

Председателят на Общински съвет, Мизия г-жа Татяна Спасова кани гражданите на община Мизия, юридически лица, представители на средствата за масово осведомяване, ръководители на бюджетни звена, на граждански сдружения, общински съветници и други заинтересовани лица да вземат участие в публичното обсъждане.

 

Обсъждането ще се проведе на 23.07.2020г. /четвъртък/ от 16.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет, Мизия, която се намира на първия етаж в сградата на Общинска администрация, гр. Мизия при спазване на всички изискващи се санитарни и противоепидемични мерки.

 

С материалите по обсъждането можете да се запознаете в Информационния център на общината или на сайта на общината http://www.miziabg.com/.


Становища, мнения, препоръки и въпроси могат да се предоставят в деловодството на Община Мизия, ул. „Г. Димитров“, № 25-27 в работни дни от 8.00 до 17.00 часа или на email: 
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , не по-късно от един ден преди провеждане на публичното обсъждане.

 

 

 

 

ТАТЯНА СПАСОВА /п/

Председател ОбС, Мизия

 

Attachments:
Download this file (ДЗ № 183 ОТ 07.07.2020Г..pdf)ДЗ № 183 ОТ 07.07.2020Г..pdf[ ]