Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Общинска администрация Дирекция "Административно-правно, информационно обслужване и финансови дейности"
Дир. "Адм.-правно, инф.обслужване и фин.дейности "
Име Позиция Телефон
Венера Климентова Георгиева Директор, Главен счетоводител 09161/23-15 вътр. 124
Аксиния Василева Петрова Технически сътрудник 09161/23-15 вътр. 121; 09161/20-12
Изабел Ангелова Атанасова Гл.спец."Административно обслужване на населението" 09161/23-15; 24-49 вътр. 111; 118
Росица Георгиева Ценкинска Гл. спец. "Човешки ресурси" 09161/23-15 вътр. 108
Таня Йосифова Каменовска Ст. спец.” ГРАО" 09161/23-15 вътр. 104
Илияна Миткова Каменова Ст. спец.” ГРАО" 09161/23-15 вътр. 104
Христинка Петрова Гл. спец. "Бюджет и финанси" 09161/23-15 вътр. 107
Анита Петрова Лилова Старши счетоводител 09161/23-15 вътр. 107
Горан Йорданов Златков Юрисконсулт 09161/23-15 вътр. 107
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"