Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Обяви и съобщения
Обяви и съобщения

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 13.06.2019 г.

Е-мейл Печат ПДФ

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” – ОРЯХОВО

ул. „Андрей Чапразов” № 29, тел. 09171/24-65

 

 

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 13.06.2019 г.

 

 

 

Работни места за специалисти с висше образование

 

1 фармацевт – магистър

1 агроном

1 главен специалист

 

Работни места за средно професионално, средно общо, основно и начално образование

 

1 помощник – фармацевт

3 оператор,производствена линия

3 машинен оператор,шиене на облекла

1 барман

1 работник,производство на вино

8 техник,асансьорна техника

 

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 06.06.2019 г.

Е-мейл Печат ПДФ

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” – ОРЯХОВО

ул. „Андрей Чапразов” № 29, тел. 09171/24-65

 

 

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 06.06.2019 г.

 

 

 

Работни места за специалисти с висше образование

 

1 фармацевт – магистър

1 агроном

1 главен специалист

 

Работни места за средно професионално, средно общо. основно и начално образование

 

1 помощник – фармацевт

3 оператор,производствена линия

3 машинен оператор,шиене на облекла

1 барман

1 сервитьор

1 работник,производство на вино

8 техник,асансьорна техника

 

 

По Регионална програма Община Мизия

 

3 работник кухня

4 общ работник

 

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ

   СЪОБЩЕНИЕ

 

НА ВНИМАНИЕТО НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА

 

 

Областна Дирекция “Земеделие” – гр. Враца уведомява собствениците на земеделска и горска техника, че на 12.06.2019г. от 10:00ч. /сряда/ ще се извърши технически преглед за проверка на техническата изправност на техниката, на основание чл.16, ал.5 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горска техника и във връзка с чл.6, ал.2 от Наредба №3 от 9 февруари 2016г. за извършване на технически прегледи на земеделската и горската техника.

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ

ДО

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ,

ДИРЕКТОР ОДМВР,

ДЕЖУРНИТЕ В ОБЛАСТЕН И ОБЩИНСКИ СЪВЕТИ ЗА СИГУРНОСТ в област враца, кметове на Общини в област враца,

НАЧАЛНИЦИТЕ НА РСПБЗН

 

 

П Р Е Д У П Р Е Ж Д Е Н И Е

 

 

 

ОТНОСНО: метеорологична и хидрологична прогноза за 02.06.2019 г.

 

 

 

 

В Националния оперативен център на ГДПБЗН-МВР постъпи информация от НИМХ-МОН и МЦ на ВВС, че за 02.06.2019 г. е обявен „жълт“ код за интензивни валежи и гръмотевични бури! Има условия за градушки. На отделни места се очакват количества до 35-40 л/кв.м и повече за територията на областите: София, Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Габрово, Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Смолян, Велико Търново, Перник, Кюстендил и Кърджали.

В тази връзка приложено изпращаме Ви метеорологични прогнози за 02.06.2019 г., за предприемане на допълнителни мерки по компетентност.

1. Информиране органите на изпълнителната и местната власт, основните съставни части на ЕСС за прогнозите за очакваните валежи и повишения отток на реките, с цел предприемане на допълнителни мерки за организиране на наблюдение на критичните участъци;

2. Редовно следене от служителите на Оперативните центрове при РДПБЗН на метеорологичната прогноза от сайта на НИМХ - МОН и изпращаната от отдел НОЦ при ГДПБЗН-МВР информация и своевременно информиране на дежурните в Областните администрации и общините, териториалните структури на АПИ и други структури, имащи отношение при усложнена обстановка;

3. Своевременно изпращане на информация в отдел НОЦ при ГДПБЗН при промяна в обстановката;

4. Създаване на организация при необходимост за въвеждане на плановете на РДПБЗН в съответните части „Действие при наводнение“.

5. Информиране на населението, чрез местните средства за масова информация за предприетите действия за ограничаване и ликвидиране на произшествията от опасните явления и правилата за безопасно поведение.

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 1. Приложение 1 - Метеорологична прогноза за 02.06.2019 г. от НИМХ-МОН - 3 листа;

2. Приложение 2 – Метеорологичната прогноза за 02.06.2019 г. от МЦ на ВВС - 1 лист..

 

 

 

 

                                                                                               Дежурен в ОЦ :

                                                                                                     /мл.експ. П.Илиев/

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ

Съобщение от Басейнова Дирекция "Дунавски Район", съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите.

Прикачени файлове:
Изтегли файла (БД- съобщение по чл. 62а от ЗВ.pdf)БД- съобщение по чл. 62а от ЗВ.pdf[ ]
 


Страница 1 от 167
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"