Община Мизия

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта
Начало Обяви и съобщения
Обяви и съобщения

ПОКАНА

Е-мейл Печат ПДФ

П О К А Н А

Кметът на Община Мизия Валя Берчева

            На основание Закона за публичните финанси и Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет на Община Мизия, област Враца

Кани жителите на общината, представителите на бизнеса, НПО и цялата общественост на 22.01.2020 година (Сряда) от 17.00 часа в заседателната зала на Общински съвет гр. Мизия, находяща се на първия етаж в сградата на Общинска администрация гр. Мизия

НА

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

На проекта на бюджет 2020 г. на

Община Мизия

 

Уважаеми съграждани,

Предстои приемането на бюджета на Община Мизия за 2020 година. По традиция това става след обществено обсъждане с местната общност. Водени от убеждението, че разработването и приемането на общинския бюджет са част от най-важните решения за бъдещето и те трябва да се вземат с активното участие на гражданите, очакваме вашите мнения, препоръки и предложения за включване в бюджета за 2020 година на Община Мизия от 13.01.2019 до 22.01.2019 година /включително/ в деловодството на общината или на електронен адрес: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

ОЧАКВАМЕ ВИ!

КМЕТ НА

ОБЩИНА МИЗИЯ:             /п/

                                                                      ВАЛЯ БЕРЧЕВА 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

 

Община Мизия на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед №РД-08-3/07.01.2020 г. на кмета на общината е разрешено изработването на проект за ЧИ на Подробен устройствен план (ПУП)- План за застрояване на ПИ 48043.4.13, местност „Блатото”, гр.Мизия, с цел промяна отреждането на имота от „За производство на строителни материали, конструкции и изделия” в „За производствено складови дейности”.

 

Съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване.

.

.

 

 

 

 

          КМЕТ на

          Община Мизия: /п/

                                                                                                  ВАЛЯ БЕРЧЕВА

 

ОБЯВА

Е-мейл Печат ПДФ

О Б Я В А

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ГРАД МИЗИЯ

 

ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ:

 

„Строителен техник” в Звено „БКС"

 

Минимални и специфични изисквания за длъжността:

Образование: Средно специално - строителен техник

Професионална област: строителство

Професионален опит: Над 1 година трудов стаж по специалността

 

Допълнителна изисквания:

 • Да притежава компютърна грамотност
  • Да притежава знания в областта на строителството
  • Да познава ЗУТ

 

Предимство: Да живее и има адресна регистрация в град Мизия;

 

Необходими документи за кандидатстване:

1.Мотивационно писмо

2.Документ за самоличност /копие/

3.CV

4.Копие от диплома за завършено образование;

5.Трудова книжка /копие/;

6.Свидетелство за съдимост;

7.Карта от предварителен медицински преглед.

            При подаване на документите кандидатите представят и оригналите на ксерокопираните документи за сверяване.

 

Начин на подбор на кандидатите:

Класация по документи и събеседване.

 

            Документите ще се приемат в служба „Човешки ресурси” при Община Мизия в срок до 31.01.2020г.

            За справки: град Мизия – 3330, област Враца, ул. „Георги Димитров” № 25-27 Община Мизия тел.09161 / 23-15, вътрешен 108, факс 09161 / 20-12.

 

 

 

                                                                       КМЕТ НА ОБЩИНА МИЗИЯ:

                                                                                   ВАЛЯ   БЕРЧЕВА

 

ОБЯВА

Е-мейл Печат ПДФ

О Б Я В А

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ГРАД МИЗИЯ

 

ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ:

 

Специалист „Кадастър и деловодство” в Дирекция „Устройство на територията, икономически, стопански и хуманитарни дейности”

 

Минимални и специфични изисквания за длъжността:

Образование: Средно специално - строителен техник

Професионална област: строителство

Професионален опит: Над 1 година трудов стаж по специалността

 

Допълнителна изисквания:

 • Да притежава компютърна грамотност
  • Да притежава знания в областта на строителството
  • Да познава ЗУТ

 

Предимство: Да живее и има адресна регистрация в град Мизия;

 

Необходими документи за кандидатстване:

1.Мотивационно писмо

2.Документ за самоличност /копие/

3.CV

4.Копие от диплома за завършено образование;

5.Трудова книжка /копие/;

6.Свидетелство за съдимост;

7.Карта от предварителен медицински преглед.

            При подаване на документите кандидатите представят и оригналите на ксерокопираните документи за сверяване.

 

Начин на подбор на кандидатите:

Класация по документи и събеседване.

 

            Документите ще се приемат в служба „Човешки ресурси” при Община Мизия в срок до 31.01.2020г.

            За справки: град Мизия – 3330, област Враца, ул. „Георги Димитров” № 25-27 Община Мизия тел.09161 / 23-15, вътрешен 108, факс 09161 / 20-12.

 

 

                                                                       КМЕТ НА ОБЩИНА МИЗИЯ:

                                                                                   ВАЛЯ БЕРЧЕВА

 

ОБЯВА

Е-мейл Печат ПДФ

О Б Я В А

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ГРАД МИЗИЯ

 

ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ:

 

„Медицинска сестра“ за работа в Детска градина

 

 

Минимални и специфични изисквания за длъжността:

Образование: Бакалавър

Професионална област: медицинска сестра

Професионален опит: Над 1 година трудов стаж по специалността

 

Предимство: Да живее и има адресна регистрация в град Мизия;

 

Необходими документи за кандидатстване:

1.Мотивационно писмо

2.Документ за самоличност /копие/

3.CV

4.Копие от диплома за завършено образование;

5.Трудова книжка /копие/;

6.Свидетелство за съдимост;

7.Карта от предварителен медицински преглед.

            При подаване на документите кандидатите представят и оригналите на ксерокопираните документи за сверяване.

 

Начин на подбор на кандидатите:

Класация по документи и събеседване.

 

            Документите ще се приемат в служба „Човешки ресурси” при Община Мизия в срок до 31.01.2020г.

            За справки: град Мизия – 3330, област Враца, ул. „Георги Димитров” № 25-27 Община Мизия тел.09161 / 23-15, вътрешен 108, факс 09161 / 20-12.

 

 

 

                                                                       КМЕТ НА ОБЩИНА МИЗИЯ:

                                                                                   ВАЛЯ   БЕРЧЕВА

 


Страница 1 от 184
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"