Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Обяви и съобщения
Обяви и съобщения

СЪОБЩЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ

СЪОБЩЕНИЕ

 

На 11.10.2019 г. (петък) общинското ръководство е констатирало, че на територията на бившия КЦХ - Мизия в частен имот са складирани балирани пластмасови отпадъци (видимо неопасни). Сезирани са компетентните институции за проверка.

 

 

ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА МИЗИЯ

ЗАМЕСТНИК-КМЕТ:

НИКОЛАЙ НЕКОВСКИ

/съгл. Заповед № РД 11-424/20.09.2019г./

 

ОБЯВА

Е-мейл Печат ПДФ

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – ОРЯХОВО

 

О Б Я В Я В А

СТАРТИРАНЕТО НА 01.10.2019г. НА
П Р О Ц Е Д У Р И
ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА РАБОТНИ МЕСТА В ЦЕНТРАЛНИТЕ ВЕДОМСТВА

ПРОГРАМА “СТАРТ НА КАРИЕРАТА”

ЗА ЗАЕТОСТ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

 

ОБЕКТ НА ПРОГРАМАТА

Младежи до 29 г., ненавършени до 18.10.2019г., включително, да притежават висше образование, съответстващо на посоченото от работодателя за заемане на конкретното работно място.

Подробна информация за:

  • Работните места в централните ведомства;
  • Процедурата за кандидатстване за работните места в централните ведомства, по програма „Старт на кариерата” за заетост през 2020 година;
  • Критерии за подбор на кандидати по Програма ”Старт на кариерата” за заетост през 2020 година

 

Ще получите в стая № 2 , Дирекция Бюро по труда” - Оряхово./тел; 09171/ 24-65/

Кандидатите не трябва да притежават трудов стаж по придобитата специалност от висшето образование.

Да бъдат регистрирани в дирекциите “Бюро по труда” като търсещи работа лица.

        В срок до 18.10.2019г., включително, кандидатите подават Заявление за кандидатстване по Програмата.

Заявлението се подава лично в Д”БТ” по регистрация или по електронен път. Електронното заявление за кандидатстване е активно на сайта на Агенция по заетостта в рубриката за програмата.

Линкът на заявлението е:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfp0UrjzsHxvMy

4AwJUt9g4Fm1fMhE5hnjwz3GD_cOBT6ZpCw/viewform

 

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

Е-мейл Печат ПДФ

asd.jpg

 

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

Е-мейл Печат ПДФ

1234556.jpg

 

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 11.10.2019г.

Е-мейл Печат ПДФ

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” – ОРЯХОВО

ул. „Андрей Чапразов” № 29, тел. 09171/24-65

 

 

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 10.10.2019 г.

 

 

 

Работни места за специалисти с висше образование

 

1 учител, ресурсен

1 учител по физ.възпитание и спорт, треньор

1 образователен медиатор

1 учител по математика

 

 

 

Работни места за средно професионално, средно общо, основно и начално образование

 

1 шофьор,тежкотоварен автомобил – 12 и повече тона

1 машинен оператор,металорежещи машини – по чл.38 от ЗХУ

1 дърводелец, мебелист

1 дърводелец

3 продавач-консултант

4 оператор, производствена линия

1 огняр

2 машинен оператор, силози

 

 

по проект “Нова възможност за младежка заетост” – схема “Младежка заетост”

за стажуване по време на работа :

 

1 асистент-продавач

1 продавач- консултант

 

 

 

 

 


Страница 1 от 180
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"