Община Мизия

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Новини

За собствениците и ползвателите на земеделски земи

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Община Мизия уведомява собствениците и ползвателите, обработващи земеделски земи в землището на гр. Мизия, че на 08.07.2010г. /четвъртък/ от 10,00ч.  в  Общинска служба “Земеделие” - гр. Оряхово  ще се проведе среща за сключване на споразумение за стопанската 2010/2011г. между собственици и ползватели на масиви за ползване на земеделските земи  в землище Мизия.

Read more...
 

Съобщение

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Съобщение във връзка с оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение "Рибарник"

Read more...
 

Обявление

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Община Мизия на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен подробен устройствен план- план за регулация на бивш „КЦХ- Мизия”, попадащ в масив № 290 на землище- гр. Мизия, който е на разположение на заинтересованите лица в отдел „УТС” на Общинска администрация, гр. Мизия, ул. „Г. Димитров” № 25-27, стая 209. На основание чл. 128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник” заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.
 

Обява за газопровод

E-mail Print PDF
There are no translations available.

ОБЯВА
 
На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения (ДВ бр.25/2003г., изм. и доп. ДВ бр.3/2006г., бр.80/2009г., бр.29 /2010г.)
Read more...
 

Проект 300

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Сдружение „Отворена Младеж” стартира нов проект, съфинансиран от програма „Младежта в действие” на Европейския съюз, насочен към събуждане на гражданското самосъзнание по отношение на проблемите, които сами си създаваме на пътя. В рамките на проекта всеки може да отдели минута и да съобщи кой го е подразнил на пътя, като за това ще получи журналистически бележник. За повече информация вижте приложения файл или посетете www.300.bg

Read more...
 

Notification

E-mail Print PDF

Pursuant to article 93, paras 1 and 5 from the Environmental Preservation Act (EPA), promulgated in SG Nr. 91 of 2002, amended in SG Nr. 82 of 2009 (article 7, para 1 and article 8 , para 1 of the Regulation on the Terms and Conditions for Performing an Environmental Impact Assessment (EIA Regulation), SG Nr. 25/2003, Decree of the Council of Ministers (DCM) №59, amended with DCM № 237/2009, SG Nr. 80/2009, art. 31, paras 4 and 6 of the Biological Diversity Law (BDL), art. 40,


para 4 in connection with para 3 of the Regulation on the Terms and Conditions for Assessing the Compatibility of Plans, Programmes, Projects and Investment Proposals Having as Subject and Goals the Preservation of Protected Areas (Regulation on the Environment), SG Nr. 73/2007, and DCM №201/2007, and written documentation submissions of the Employer on Attachment №2 to art. 6 of the EIA Regulation, and pursuant to article 10, paras 1 and 2 of the Regulation of the Environment,

Through Decision № ВР-09-ПР/2010 of the Regional Environment and Waters Inspectorate it was agreed not to perform an environmental impact ssessment in connection with the investment proposal entitled Establishment of a Fishing Farm for Sturgeon Fish, which is unlikely to significantly affect the natural habitats, populations and species that are subject to preservation in protected areas.

Location: plots №081003, №081014, №081015, №084002, №081008, №081007, №080008, in the lands of the village of Saraevo, Mizia Municipality and plots №025002, №025003, № 025005, №026001, №026006 in the lands of the town of Mizia, Mizia Municipality, district of Vratsa.

Employer: Aqualider Ltd., 94 Vasil Kunchov Str., floor 11, flat 3, Vratsa 30001, ID code 200535058, mobile 0878/644471

 

 

 

Municipality Management
Read more...
 


Page 31 of 31
Banner
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"