ОБЩИНА МИЗИЯ

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Документи
Документи
Филтър по заглавие 
1 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДОСТЪПНОСТ 335
2 Деклрация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от Закона за противодействие на корупция и за отнемане на незаконно придобито имущество 1711
3 Отчети по ЗЕЕ и ЗЕВИ 2536
4 ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА МИЗИЯ 3443
5 Декларация по чл. 12,т.1 във връзка с чл. 5 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 2672
6 Декларации по чл.12,т.2 във вр.с чл.14 от ЗУПКИ 3470
7 Регистри 6784
8 ЗАПОВЕД № РД.11-263/12.05.2016Г. 5948
9 Инструкция за деловодната дейност и документооборота в Община Мизия 5192
10 Наредби 18157
 
Страница 1 от 2
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"