Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Документи
Документи
Филтър по заглавие 
1 Деклрация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от Закона за противодействие на корупция и за отнемане на незаконно придобито имущество 552
2 Отчети по ЗЕЕ и ЗЕВИ 1248
3 ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА МИЗИЯ 2110
4 Декларация по чл. 12,т.1 във връзка с чл. 5 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 1689
5 Декларации по чл.12,т.2 във вр.с чл.14 от ЗУПКИ 2430
6 Регистри 5154
7 ЗАПОВЕД № РД.11-263/12.05.2016Г. 4468
8 Инструкция за деловодната дейност и документооборота в Община Мизия 3980
9 Наредби 15623
10 Стратегии и планове 11635
 
Страница 1 от 2
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"