Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Документи
Документи
Филтър по заглавие 
1 Деклрация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от Закона за противодействие на корупция и за отнемане на незаконно придобито имущество 26
2 Отчети по ЗЕЕ и ЗЕВИ 802
3 ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА МИЗИЯ 1516
4 Декларация по чл. 12,т.1 във връзка с чл. 5 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 1273
5 Декларации по чл.12,т.2 във вр.с чл.14 от ЗУПКИ 1893
6 Регистри 4332
7 ЗАПОВЕД № РД.11-263/12.05.2016Г. 3707
8 Инструкция за деловодната дейност и документооборота в Община Мизия 3501
9 Наредби 14433
10 Стратегии и планове 10961
 
Страница 1 от 2
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"