Правилник

Вторник, 01 Октомври 2013 13:08 Община Мизия - Общински съвет
Печат

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МИЗИЯ ОБЛАСТ ВРАЦА

  

ПРАВИЛНИК 

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,

НЕГОВИТЕ КОМИСИИ

И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ

С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
МАНДАТ 201
9 – 2023 г.

  

 

 ПРАВИЛНИК 2019-2023

 

В сила от 20.12.2019 г.

Приет с Решение № 20 по протокол № 4 от 20.12.2019 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

Предложение за Проектоправилник на ОбС-Мизия 2019-2023

 

Покана за обществено обсъждане

 

Проект-Правилник Обс-Мизия 2019-2023

 

Етичен кодекс на общинските съветници към общински

съвет - Мизия 2019-2023 

 

 

ПРАВИЛНИК

за изменение и допълнение на Правилник за

организацията и дейността на ОбС- Мизия, неговите

комисии и взаимодействието му с общинската

администрация за мандат 2019-2023 год.

 

 

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

 

 

Прикачени файлове:
Изтегли файла (ЕТИЧЕН КОДЕКС 2015-2019г..doc)ЕТИЧЕН КОДЕКС 2015-2019[ ]
Изтегли файла (Правилник 2015-2019.doc)ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Общински съвет - Мизия 2015-2019[ ]
Изтегли файла (Вътрешни правила КОНПИ.pdf)Вътрешни правила на постоянната комисия по ЗПКОНПИ[ ]