Регистри

Сряда, 31 Март 2021 11:35 Община Мизия - Общински съвет
Печат

-

Прикачени файлове:
Изтегли файла (регистър ЗКПОНТИ.pdf)РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35. от ЗПКОНПИ[ ]
Изтегли файла (Регистър чл. 27, ал. 5 ОТ ЗПУГДВМС (1).pdf)Регистър чл. 27, ал. 5 ОТ ЗПУГДВМС[ ]