ЗАСЕДАНИЯ НА ОС

Вторник, 30 Март 2021 11:49 Община Мизия - Общински съвет
Печат

Материали-Редовно заседание на 29.11.2019 г

Материали-Редовно заседание на 20.12.2019г.

Материали-Редовно заседание на 30.01.2020г.

Материали-Редовно заседание на 27.02.2020г.

Материали-Редовно заседание на 21.05.2020г.

Материали-Редовно заседание на 25.06.2020г.

Материали-Редовно заседание на 15.07.2020г.

Материали-Редовно заседание на 30.07.2020г.

Материали-Редовно заседание на 24.09.2020г.

Материали-Редовно заседание на 22.10.2020г.

Материали-Редовно заседание на 19.11.2020г.

Материали-Редовно заседание на 17.12.2020г.

Материали-Редовно заседание на 28.01.2021г.

Материали-Редовно заседание на 25.02.2021г.

Материали-Редовно заседание на 24.03.2021г.

Материали-Редовно заседание на 22.04.2021г.

 

 

 

 

 

Прикачени файлове:
Изтегли файла (график заседания ОбС (1).doc)ГРАФИК ЗА ЗАСЕДАНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА[ ]
Изтегли файла (GRAFIK_ ZASEDANIA_ KOMISII_ 2021.doc)ГРАФИК ЗА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД МИЗИЯ ПРЕЗ [ ]