ОБЩИНА МИЗИЯ

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Общинска администрация Дирекция "Устроиство на територията, европейски програми и проекти, икномически и стопански дейности"
ДИРЕКЦИЯ "УТЕППИСД"
Име Позиция Телефон
Филка Лазарова Директор 09161/23-15 вътр. 115
Вероника Въловска Гл. спец."Общинска собственост и земеделие" 09161/23-15 вътр. 115
Владимир Младенов Ст. експерт. "Устройство на територията и строителството" 09161/23-15 вътр. 110
Сергей Пожарашки Ст. спец. "Кадастър и деловодство" 09161/23-15 вътр. 110
Невена Георгиева Гл. спец. "Екология" 09161/23-15 вътр. 122
Валерия Цурова Гл. експерт "Европейски програми и проекти и социални дейности" 09161/23-15 вътр. 120
Мартин Генов Ст. спец. "Планирано строителство и инвеститорски контрол"
Пенка Берчева Гл.спец. ''УТ" 09161/23-15 вътр. 115
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"