ОБЩИНА МИЗИЯ

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Общинска собственост и земеделие
Общинска собственост

Банкова сметка за плащане наем – земеделска земя – общинска собственост:

BG26UBBS88888412135100, § 444200, BIC: UBBSBGSF
при банка: "ОББ" АД, клон Мизия

 

 

Банкова сметка за плащане - наем – имущество (помещения) – общинска собственост:

BG26UBBS88888412135100, § 444100, BIC UBBSBGSF
при банка: "ОББ" АД, клон Мизия

 

БАНКОВА СМЕТКА за плащане – ползване на земеделска земя – ОПФ /т.н. «бели петна»/, съгласно Споразумение за създаване на масиви за ползване по чл. 37в, ал. 2 и ал. 10 от ЗСПЗЗ 

 BG 26UBBS88888412135100, BICUBBSBGSF 

код за вид плащане: 446500

при банка: “ОББ” АД, офис Мизия 

 

БАНКОВА СМЕТКА за плащане – ползване на полски пътища – ОПФ, съгласно Заповеди на кмета на община Мизия, за 2019/2020стоп. год. по чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ:

 BG 26UBBS88888412135100, BICUBBSBGSF 

код за вид плащане: 446500

при банка: “ОББ” АД, офис Мизия

 

БАНКОВА СМЕТКА ДЕПОЗИТИ И ГАРАНЦИИ ПО ТЪРГОВЕ :

BG68UBBS88883312134401, BIC:UBBS BGSF

БАНКОВА СМЕТКА за плащане – ползване на земеделска земя – ОПФ /т.н. «бели петна»/, съгласно Заповеди на Директора на ОД «Земеделие», Враца, по чл.37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ:

 

BG 26UBBS88888412135100, BICUBBSBGSF 

код за вид плащане: 446500

при банка: “ОББ” АД, офис Мизия
Филтър по заглавие     Покажи # 
# Заглавие на статията Дата Посещения
1 ПРОТОКОЛ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПАСИЩА Четвъртък, 29 Април 2021 1041
2 СЪОБЩЕНИЕ Петък, 12 Март 2021 1013
3 ЗАПОВЕД №РД.11-124 /09.03.2021г. Сряда, 10 Март 2021 919
4 ОБЯВА И СПИСЪК НА ПАСИЩА Петък, 26 Февруари 2021 1293
5 Заповеди по чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ-полски пътища Четвъртък, 07 Януари 2021 1257
6 Заповеди за одобряване масиви за ползване по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стоп. 2020/2021год. Четвъртък, 08 Октомври 2020 1612
7 ГРАФИК - СРЕЩИ чл. 72б, ал. 3 от ППЗСПЗЗ Петък, 21 Август 2020 1987
8 ОБЯВА ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНИ РЕГИСТРИ ПО ЧЛ. 72, АЛ.2 ОТ ППЗСПЗЗ НА ИМОТИТЕ ЗА ЗЕМЛИЩА Понеделник, 10 Август 2020 2215
9 ПРОТОКОЛ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ОТ ОПФ Понеделник, 04 Май 2020 1864
10 ОБЯВА И СПИСЪК НА ПАСИЩА Понеделник, 02 Март 2020 2056
11 ЗАПОВЕД № РД.49-438 ОТ 30,12,2019Г. Сряда, 22 Януари 2020 1963
12 На основание чл.37, ал.16 от ЗСПЗЗ, Заповеди за предоставяне на имотите – полски пътища и напоителни канали, включени в масивите за ползване за стопанската 2019/2020 год. Вторник, 10 Декември 2019 2414
13 ЗАПОВЕДИ ПО ЧЛ. 37В, АЛ. 4 ОТ ЗСПЗЗ, ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ ЗА 2019-2020 СТОПАНСКА ГОДИНА Понеделник, 30 Септември 2019 2382
14 ПРОТОКОЛ ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ОТ ДЪРЖАВЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД Вторник, 09 Юли 2019 2315
15 ЗАПОВЕД № РД.11-246 от 14.06.2019г. Петък, 21 Юни 2019 2173
16 Протокол зa разпределение на пасища, мери и ливади Вторник, 07 Май 2019 2325
17 СПИСЪК на земеделски земи от ОПФ в Община Мизия, които се отдават под наем, през 2019г Петък, 03 Май 2019 2217
18 ЗАПОВЕД № РД.11-145/02.05.2019г. Петък, 03 Май 2019 2257
19 Заповед № РД.11.138 от 24.04.2019г. Сряда, 24 Април 2019 2185
20 ЗАПОВЕД № РД.11-132/22.04.2019г. Вторник, 23 Април 2019 2192
21 ЗАПОВЕД № РД.11- 49 / 20.02.2019г. Четвъртък, 11 Април 2019 2177
22 ЗАПОВЕД № РД 49-7 Вторник, 05 Март 2019 2618
23 СПИСЪК НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ С НТП „ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ” В ЗЕМЛИЩАТА НА ОБЩИНА МИЗИЯ ОТ РЕГИСТЪРА НА ОПФ - 2019г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ ЗА ИНДИВИДУАЛНО И ОБЩО ПОЛЗВАНЕ ЗА СТОПАНСКАТА 2019/2020г. Четвъртък, 21 Февруари 2019 2603
24 ЗАПОВЕД № РД.11-49/20.02.2019г. Сряда, 20 Февруари 2019 2316
25 СЪОБЩЕНИЕ Сряда, 20 Февруари 2019 2622
26 ОБЯВЛЕНИЕ Вторник, 20 Ноември 2018 2993
27 ЗАПОВЕДИ НА ОД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Понеделник, 19 Ноември 2018 3237
28 ОБЯВЛЕНИЕ Понеделник, 19 Ноември 2018 2799
29 Заповеди за разпределяне на масиви за ползване за стопанската 2018/2019 год. Сряда, 03 Октомври 2018 3049
30 БЮЛЕТИН НА НАП Вторник, 02 Октомври 2018 2697
31 Брошура и обява теренни проверки Понеделник, 17 Септември 2018 3139
32 Указания по прилагане на чл. 36б и чл. 37в от ЗСПЗЗ Понеделник, 13 Август 2018 4244
33 Обява в изпълнение разпоредбата на чл. 72б, ал. 3 от ППЗСПЗЗ Понеделник, 06 Август 2018 3733
34 Обяза за изготвени регистри по чл. 72 от ППЗСПЗЗ Четвъртък, 02 Август 2018 3505
35 Протокол зa разпределение на пасища, мери и ливади Петък, 27 Април 2018 4290
36 СПИСЪК НА ПАСИЩА И МЕРИ ЗА ИНДИВИДУАЛНО И ОБЩО ПОЛЗВАНЕ Петък, 23 Февруари 2018 3469
37 ЗАПОВЕДИ ОТ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ПОЛСКИ ПЪТИЩА Петък, 12 Януари 2018 4347
38 ЗАПОВЕДИ ОТ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ ВРАЦА Четвъртък, 26 Октомври 2017 4741
39 ПРОТОКОЛ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПАСИЩА МЕРИ И ЛИВАДИ Четвъртък, 27 Април 2017 7685
40 СПИСЪК НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ С НТП „ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ” В ЗЕМЛИЩАТА НА ОБЩИНА МИЗИЯ ОТ РЕГИСТЪРА НА ОПФ - 2017г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ ЗА ИНДИВИДУАЛНО И ОБЩО ПОЛЗВАНЕ Петък, 24 Февруари 2017 9097
41 Правила за ползване на общинските пасища, мери и ливади в Община Мизия Петък, 24 Февруари 2017 9743
42 Съобщение за срокове за регистриране на правно основание за ползването на земеделски земи и подаване на декларации и заявления от земеделски стопани за създаване на масиви за ползване на трайни насаждения, пасища и мери. Петък, 10 Февруари 2017 9001
43 ЗАПОВЕДИ МИЗИЯ за Процедури по чл. 37 в от ЗСПЗЗ за стопанската 2016/2017 година Сряда, 02 Ноември 2016 6049
44 На вниманието на ползвателите на земеделски земи от ОПФ, попадащи в масиви за ползване за стоп. 2016/2017г. /т.н.бели петна/ Сряда, 26 Октомври 2016 5967
45 СПИСЪК НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ С НТП „ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ” В ЗЕМЛИЩАТА НА ОБЩИНА МИЗИЯ ОТ РЕГИСТЪРА НА ОПФ -2016г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ ЗА ОБЩО ПОЛЗВАНЕ Понеделник, 08 Август 2016 6454
46 СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ 2015-2019 Петък, 24 Юни 2016 6277
47 ГЛАВЕН РЕГИСТЪР ЗА ПУБЛИЧНА И ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА МИЗИЯ, ОБЛАСТ ВРАЦА Петък, 24 Юни 2016 6579
48 Правила за ползване на общинските пасища, мери и ливади и задължения на ползвателите за отглеждане на пасищни животни, и подържането им в добро биологично състояние Приложение № 3 към Решение на ОбС № 44/26.02.2016г. Петък, 24 Юни 2016 6349
49 ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПАШАТА ПО ЗЕМЛИЩА В ОБЩИНА МИЗИЯ приложение № 2 към Решение на ОбС № 44/26.02.2016г. Петък, 24 Юни 2016 6745
50 РЕГИСТЪР на извършени разпоредителни сделки по реда на ЗОС с имоти частна общинска собственост 2016 г. Четвъртък, 23 Юни 2016 6978
51 ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИ ИМОТИ 2016 Четвъртък, 23 Юни 2016 6798
52 СПИСЪК НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ С НТП „ПАСИЩА, МЕРИ” В ЗЕМЛИЩЕ ГР. МИЗИЯ ОТ РЕГИСТЪРА НА ОПФ -2016г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ И ТЕХНИ СДРУЖЕНИЯ Понеделник, 22 Февруари 2016 11660
 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"