ОБЩИНА МИЗИЯ

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Обяви и съобщения
Обяви и съобщения

СЪОБЩЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

 

 

 

Община Мизия на основание чл.128, ал.3 ЗУТ съобщава, че със Заповед № РД.08-19 /11.05.2021г. на Кмета на Община Мизия е одобрен Проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) с цел обособяване на отделен парцел „за площад“ и реализиране на инвестиционно намерение за реконструкция на площад в с. Софрониево, кв. 32, като се запазят външните граници на имота.

 

 

На основание чл.215 от ЗУТ, заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           КМЕТ на

           Община Мизия:

ВАЛЯ БЕРЧЕВА

 
   

СЪОБЩЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” – ОРЯХОВО

ул. „Андрей Чапразов” № 29, тел. 09171/24-65

 

 

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 29.04.2021г.

 

 

Работни места за висше образование

 

1 техник, технолог на алкохолни и безалкохолни напитки

 

 

Работни места за средно професионално, средно общо, основно и начално образование

 

1 общ работник

 

По проект “Заетост за теб” – етап 2

 

1 фризьор

1 продавач-консултант

 

 

По чл. 55в

 

1 чистач/хигиенист

 

 

По Програма “Старт на кариерата”

 

1 младши експерт

 

 

 

   


Страница 8 от 245
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"