ОБЩИНА МИЗИЯ

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Обяви и съобщения
Обяви и съобщения
   

Обява

Е-мейл Печат ПДФ

О Б Я В А

 

УВАЖАЕМИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ,

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО – ТЕРИТОРИАЛЕН ОБЛАСТЕН ОФИС – ВРАЦА ОРГАНИЗИРА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА / ИЗНЕСЕНА ПРИЕМНА/ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩОТО СТАРТИРАНЕ НА ПОДМЯРКА 6.3 „СТАРТОВА ПОМОЩ ЗА РАЗВИТИЕТО НА МАЛКИ СТОПАНСТВА“ И ПОДМЯРКА 6.1 „СТАРТОВА ПОМОЩ ЗА МЛАДИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ“ ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ПРСР 2014-2020г.

КАНИМ ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ /ЗЕЛЕНЧУКОПРОИЗВОДИТЕЛИ, ПЧЕЛАРИ, ЖИВОТНОВЪДИ, ОТГЛЕЖДАЩИ ОВОЩНИ НАСАЖДЕНИЯ И ДР./, ПРОЯВЯВАЩИ ИНТЕРЕС КЪМ ГОРЕПОСОЧЕНИТЕ ПОДМЕРКИ, НА 30.06.2021г. от 9.00ч. В МАЛКАТА ЗАЛА НА ЧИТАЛИЩЕТО В ГРАД МИЗИЯ.

ПРЕДВАРИТЕЛНО БЛАГОДАРИМ ЗА ОТДЕЛЕНОТО ВРЕМЕ И ПРИСЪСТВИЕ.

                                                 От общинското ръководство

 

СЪОБЩЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ
Обучителна платформа Act4Eco и преход към чиста, възобновяема енергия.
 
Община Мизия подкрепя усилията за повишаване общвствената осведоменост
по въпросите свързани с намаляване на въглеродния отпечатък на домакинствата.
 
Платформата представя конкретни стъпки за повишаване на енергийната ефективност
на домовете ни, чрез мерки за енергийно обновяване,
постигане на по-добро управление на енергийното потребление от страна
на гражданите, производство на собствения енергия у дома,
разпознаане на навиците, водещи до енергийно не(ефективно поведение).
 
Плаформата с отворен достъп Act4Eco, може да разгледате тук - https://act4eco.eu/?lang=bg.

 


Страница 4 от 245
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"