ОБЩИНА МИЗИЯ

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Документи
Документи
Филтър по заглавие 
1 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДОСТЪПНОСТ 1556
2 Управленска програма на кмета на община Мизия за мандат 2019-2023 734
3 Деклрация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от Закона за противодействие на корупция и за отнемане на незаконно придобито имущество 3119
4 Отчети по ЗЕЕ и ЗЕВИ 3876
5 ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА МИЗИЯ 5308
6 Декларация по чл. 12,т.1 във връзка с чл. 5 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 4028
7 Декларации по чл.12,т.2 във вр.с чл.14 от ЗУПКИ 4784
8 Регистри 8733
9 ЗАПОВЕД № РД.11-263/12.05.2016Г. 7450
10 Инструкция за деловодната дейност и документооборота в Община Мизия 6842
 
Страница 1 от 2
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"