ОБЩИНА МИЗИЯ

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта

Обява

Е-мейл Печат ПДФ

О Б Я В А

 

УВАЖАЕМИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ,

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО – ТЕРИТОРИАЛЕН ОБЛАСТЕН ОФИС – ВРАЦА ОРГАНИЗИРА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА / ИЗНЕСЕНА ПРИЕМНА/ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩОТО СТАРТИРАНЕ НА ПОДМЯРКА 6.3 „СТАРТОВА ПОМОЩ ЗА РАЗВИТИЕТО НА МАЛКИ СТОПАНСТВА“ И ПОДМЯРКА 6.1 „СТАРТОВА ПОМОЩ ЗА МЛАДИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ“ ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ПРСР 2014-2020г.

КАНИМ ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ /ЗЕЛЕНЧУКОПРОИЗВОДИТЕЛИ, ПЧЕЛАРИ, ЖИВОТНОВЪДИ, ОТГЛЕЖДАЩИ ОВОЩНИ НАСАЖДЕНИЯ И ДР./, ПРОЯВЯВАЩИ ИНТЕРЕС КЪМ ГОРЕПОСОЧЕНИТЕ ПОДМЕРКИ, НА 30.06.2021г. от 9.00ч. В МАЛКАТА ЗАЛА НА ЧИТАЛИЩЕТО В ГРАД МИЗИЯ.

ПРЕДВАРИТЕЛНО БЛАГОДАРИМ ЗА ОТДЕЛЕНОТО ВРЕМЕ И ПРИСЪСТВИЕ.

                                                 От общинското ръководство

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"