ОБЩИНА МИЗИЯ

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

СЪОБЩЕНИЕ

E-mail Print PDF
There are no translations available.

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 32 ОТ ДОПК ОТ 23.02.2021 г.

Публикувано на 23.02.2021 г.

Валидно до 09.03.2021 г.

            Уведомяваме лицата, изброени в списъка по-долу, че в 14-дневен срок от поставянето и публикуването на настоящето съобщение, следва да се явят в звено „Местни данъци и такси” при Община Мизия, гр. Мизия, ул. „Георги Димитров” № 25-27, ет. 2, стая 203 за връчване на Акт за установяване на задължението по декларация на основание чл. 107, ал. 3 от ДОПК.

            В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответният Акт за установяване на задължението, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

№ и дата на АУЗ

Име на задълженото лице

Вид на задължението

1.

1530-1/14.07.2020 г.

ИВКА АНГЕЛОВА

ДНИ и ТБО

2.

908-1/15.12.2016 г.

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

ДНИ и ТБО

3.

1399-1/13.01.2020 г.

ЛЮБОМИР ПЕТРОВ

ДНИ и ТБО

4.

1503-1/23.06.2020 г.

ГЕОРГИ СТЕФАНОВ

ДНИ и ТБО

5.

1475-1/18.02.2020 г.

ЛЮБОМИР КИРИЛОВ

ДНИ и ТБО

6.

1798-1/13.10.2020 г.

БОГОМИЛ КРЪСТЕВ

ДНИ и ТБО

7.

1797-1/13.10.2020 г.

МИРА НЕДЯЛКОВА

ДНИ и ТБО

8.

1788-1/07.10.2020 г.

ТИХОМИР БАЦОВ

ДНИ и ТБО

9.

1785-1/07.10.2020 г.

МИЛЕН ИВАНОВ

МПС

10.

1781-1/07.10.2020 г.

ДЕНИЦА ПЕНКОВА

ДНИ и ТБО

11.

1770-1/29.09.2020 г.

ВАНЯ ЙОРДАНОВА

ДНИ и ТБО

12.

1491-1/27.05.2020 г.

РУМЕН ЯКОВ

МПС

13.

1814-1/13.10.2020 г.

ЗДРАВКО БОРИСОВ

ДНИ и ТБО

МПС

14.

1726-1/24.09.2020 г.

ВАЛЕРИЯ КАМЕНОВА

ДНИ и ТБО

15.

1725-1/24.09.2020 г.

БОГДАН ПЕШУНОВ

ДНИ и ТБО

16.

1724-1/24.09.2020 г.

МАРИЯ РАЧЕВА

ДНИ и ТБО

17.

1735-1/29.09.2020 г.

АЛБЕНА ПЕТРОВА

ДНИ и ТБО

18.

1715-1/24.09.2020 г.

ЦВЕТЕЛИН НАКОВ

МПС

19.

1715-1/24.09.2020 г.

ДАНИЕЛ ГАНЧЕВ

ДНИ И ТБО

20.

1711-1/15.09.2020 г.

КРАСИМИР ИВАНОВ

ДНИ и ТБО

МПС

21.

1710-1/15.09.2020 г.

ЕМИЛ МИНКОВ

ДНИ и ТБО

22.

1570-1/21.07.2020 г.

ИРЕНА ЛАЗАРОВА

ДНИ и ТБО

23.

1641-1/01.09.2020 г.

ТИХОМИР ТОДОРОВ

МПС

24.

1586-1/11.08.2020 г.

АЛЕКСАНДЪР ЦАРЯНСКИ

ДНИ и ТБО

25.

1690-1/10.09.2020 г.

ХРИСТО ХРИСТОВ

ДНИ и ТБО

26.

1630-1/25.08.2020 г.

КРАСИМИР КРЪСТЕВ

ДНИ и ТБО

27.

1628-1/25.08.2020 г.

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

ДНИ и ТБО

28.

1632-1/25.08.2020 г.

ИРЕНА НИКОЛОВА

ДНИ и ТБО

29.

1634-1/25.08.2020 г.

НАТАЛИЯ НИКОЛОВА

ДНИ и ТБО

30.

1660-1/01.09.2020 г.

ПЕНКА ПЕНКОВА

ДНИ и ТБО

31.

1659-1/01.09.2020 г.

ЛЮБКА КЯНОВА

ДНИ и ТБО

32.

1685-1/10.09.2020 г.

ИВАНКА ЙОРДАНОВА

ДНИ и ТБО

33.

1619-1/18.08.2020 г.

СТЕЛИЯН СТОЯНОВ

ДНИ и ТБО

34.

1656-1/01.09.2020 г.

ИРА БАНКОВСКА

ДНИ и ТБО

35.

1657-1/01.09.2020 г.

ДЕСИСЛАВ КИРИЛОВ

МПС

36.

1605-1/12.08.2020 г.

ВАСИЛ НЕТОВ

ДНИ и ТБО

37.

1666-1/01.09.2020 г.

ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ

ДНИ и ТБО

38.

1629-1/25.08.2020 г.

ЙОРДАНКА СТАНКУЛОВА

ДНИ и ТБО

39.

1624-1/25.08.2020 г.

ЕВГЕНИ МАТОВ

ДНИ и ТБО

40.

1623-1/25.08.2020 г.

КАЛОЯН МАТОВ

ДНИ и ТБО

41.

1606-1/12.08.2020 г.

ЙОРДАН БОГОМИЛОВ

МПС

42.

1603-1/12.08.2020 г.

СТАНИМИР ТОЧЕВ

ДНИ и ТБО

43.

1598-1/11.08.2020 г.

ВАЛЕРИНА ИВАНОВА

ДНИ и ТБО

44.

1590-1/11.08.2020 г.

ТИХОМИР ТОДОРОВ

МПС

45.

1587-1/11.08.2020 г.

ТАНЯ КОЛЕВА

ДНИ и ТБО

 

            Задълженията си може да платите в касата на Община Мизия, I – ви етаж – „Местни данъци и такси” от 8.30 до 17.00 часа всеки работен ден. За плащане по банков път Ви предоставяме сметката на Община Мизия – ОББ, КЛОН ВРАЦА, ОФИС МИЗИЯ, IBAN BG26UBBS88888412135100, BIC BUIB BG SF, по следните кодове за вид плащане:

-     за данък върху недвижим имот – 442100

-         за такса битови отпадъци – 442400

-         за данък върху моторни превозни средства – 442300

-         за патентен данък 440014.

От 01.01.2020 г. задълженията могат да бъдат заплащани и чрез „ИЗИПЕЙ” АД.

 
Banner
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"