ОБЩИНА МИЗИЯ

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Начало Municipal council Председател на ОбС

Нови пазарни консултации за определяне на стойността на разхода на СМР на проектно предложение: „Изграждане и реконструкция на площи за широко обществено ползване в гр. Мизия, с. Софрониево, с. Крушовица и с. Липница”

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Нови пазарни консултации за определяне на стойността на разхода на СМР на проектно предложение: „Изграждане и реконструкция на площи за широко обществено ползване в гр. Мизия, с. Софрониево, с. Крушовица и с. Липница”

 

Покана
 
Приложение 1
 
Приложение 2.1-1
 
Приложение 2.1-2
 
Приложение 2.1-3
 
Приложение 2.1-4
 
Приложение 2
 
Приложение 3
 
Приложение 4
 
Приложение 5
 
 
 
 
Banner
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"