ОБЩИНА МИЗИЯ

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Общински съвет Председател на ОбС

Нови пазарни консултации за определяне на стойността на разхода на СМР на проектно предложение: „Изграждане и реконструкция на площи за широко обществено ползване в гр. Мизия, с. Софрониево, с. Крушовица и с. Липница”

Е-мейл Печат ПДФ

Нови пазарни консултации за определяне на стойността на разхода на СМР на проектно предложение: „Изграждане и реконструкция на площи за широко обществено ползване в гр. Мизия, с. Софрониево, с. Крушовица и с. Липница”

 

Покана
 
Приложение 1
 
Приложение 2.1-1
 
Приложение 2.1-2
 
Приложение 2.1-3
 
Приложение 2.1-4
 
Приложение 2
 
Приложение 3
 
Приложение 4
 
Приложение 5
 
 
 
Прикачени файлове:
Изтегли файла (Оферта № 1 ПСТ Видин ЕООД.pdf)Оферта № 1 ПСТ Видин ЕООД[29.11.2018г. 14:59]
Изтегли файла (Оферта № 2 Стройнорм ЕООД.pdf)Оферта № 2 Стройнорм ЕООД[29.11.2018г. 15:01]
Изтегли файла (Оферта № 3 ВИК СТРОЙ ЕООД.pdf)Оферта № 3 ВИК СТРОЙ ЕООД[29.11.2018г. 15:02]
Изтегли файла (Протокол на комисията.pdf)Протокол от комисията[29.11.2018г. 15:04]
Изтегли файла (Решение № 1 от 29.11.2018 г..pdf)Решение № 1 от 29.11.2018г.[29.11.2018г. 15:05]
 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"