ОБЩИНА МИЗИЯ

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Начало Documents ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА МИЗИЯ

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА МИЗИЯ

E-mail Print PDF
There are no translations available.

1.Доклад за екологична оценка на ОУП на Община Мизия, фаза ПП

2.Доклад за оценка степента на въздействие на ППОУП на Община Мизия

3.Общ устройствен план на Община Мизия, фаза ПП

 
Banner
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"