ОБЩИНА МИЗИЯ

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Общинска администрация Дирекция "Хуманитарни дейности, образование, култура и младежки политики"
ДИРЕКЦИЯ "ХДОКМП"
Име Позиция Телефон
Йоана Началнишка Ст. спец. "Социални дейности" 09161/23-15 вътр. 102
Надя Гечева Технически сътрудник 09161/23-15 вътр. 121; 09161/20-12
Славяна Славкова Гл.експерт "Образование" 09161/23-15 вътр. 111
Нанси Кунчева Ст. спец. "EВМПС" 09161/23-15 вътр. 111
Емилия Киновска Директор на "ЦПЛР"
Димитър Димитров Сп. "Мрежова и информационна сигурност"
Ивка Пъшева Психолог
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"