ОБЩИНА МИЗИЯ

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Начало Municipal administration Department "Area system and economical activities"
ДИРЕКЦИЯ "УТЕППИСД"
Name Position Phone
Филка Лазарова Директор 09161/23-15 вътр. 115
Вероника Въловска Гл. спец."Общинска собственост и земеделие" 09161/23-15 вътр. 115
Владимир Младенов Ст. експерт. "Устройство на територията и строителството" 09161/23-15 вътр. 110
Сергей Пожарашки Ст. спец. "Кадастър и деловодство" 09161/23-15 вътр. 110
Невена Георгиева Гл. спец. "Екология" 09161/23-15 вътр. 122
Валерия Цурова Гл. експерт "Европейски програми и проекти и социални дейности" 09161/23-15 вътр. 120
Мартин Генов Ст. спец. "Планирано строителство и инвеститорски контрол"
Пенка Берчева Гл.спец. ''УТ" 09161/23-15 вътр. 115
Banner
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"