ОБЩИНА МИЗИЯ

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Профил на купувача 2020-1 „Текущ ремонт на улична мрежа на територията на с. Софрониево, община Мизия”

2020-1 „Текущ ремонт на улична мрежа на територията на с. Софрониево, община Мизия”

Е-мейл Печат ПДФ

2020-1 „Текущ ремонт на улична мрежа на територията на с. Софрониево, община Мизия”:

 

1. Решение за откриване на процедура [22.04.2020г. 15:18]

 

2. Обявление за откриване на процедура [22.04.2020г. 15:19]

 

3. Указания [22.04.2020г. 15:20]

 

4. Техническа спецификация [22.04.2020г. 15:22]

 

5. Проект на договора [22.04.2020г. 15:23]

 

6. Образци [22.04.2020г 15:25]

 

7. Разяснения [08.05.2020г. 13:30]

 

Съобщение за отваряне на цени ТРП 2020-1

 

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"