ПРИЛОЖЕНИЕ №2 СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ. 6, АЛ. 10, Т. 1 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОВОС

Вторник, 13 Юли 2021 09:05 Община Мизия - Обяви и съобщения
Печат

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ. 6, АЛ. 10, Т. 1 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОВОС