ОБЩИНА МИЗИЯ

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Профил на купувача
Профил на купувача

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНАТА

 

БАНКОВА СМЕТКА ДЕПОЗИТИ И ГАРАНЦИИ ПО ТЪРГОВЕ :
BG68UBBS88883312134401
BIC:UBBS BGSF

 

ЗАПОВЕД № РД.11-5/05.01.2021г.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В ОБЩИНА МИЗИЯ 2021

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В ОБЩИНА МИЗИЯ 2014

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА НА ОБЩИНА МИЗИЯ

 

..............................................................................................................................

 

 

 

Филтър по заглавие     Покажи # 
# Заглавие на статията Посещения
1 2020-9 „Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор, във връзка с реконструкция на площад в с.Софрониево, община Мизия“ 3947
2 2020-8 „Текущ ремонт на улична мрежа на територията на община Мизия” по 3 (три) обособени позиции" 3927
3 2020-7 Доставка на хранителни продукти по 6 (шест) обособени позиции 3408
4 2020-6 „Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор, във връзка с основен ремонт на улична мрежа на територията на община Мизия, област Враца“ 3369
5 2020-5 „Ремонт на два броя паркинги, прилежащи на ул. „Сергей Румянцев”, гр. Мизия, област Враца“. 3246
6 2020-4 Изграждане на площадка, доставка и монтаж на съоръжения за стрийт-фитнес в паркова зона на град Мизия 2692
7 2020-3 Основен ремонт на ул. "Сливница" и "Косанска", град Мизия, област Враца 2856
8 2020-2 Текущ ремонт на улична мрежа на територията на гр. Мизия, област Враца 3618
9 2020-1 „Текущ ремонт на улична мрежа на територията на с. Софрониево, община Мизия” 3733
10 2019-18„Изпълнение на авторски надзор по проект „Изграждане и реконструкция на площи за широко обществено ползване в гр. Мизия, с. Софрониево, с. Крушовица и с. Липница” по 4 (четири) обособени позиции” 2895
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"