ОБЩИНА МИЗИЯ

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Ръководство
Име Позиция Телефон
Валя Берчева Кмет
Цветан Василев Заместник - кмет 09161/22-14
Десислава Лехчевска Секретар 09161/23-15
Атанас Йорданов Главен архитект 09161/23-15 вътр.110
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"