Заповеди по чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ-полски пътища

Thursday, 07 January 2021 09:23 Община Мизия - Общинска собственост
Print
There are no translations available.

Землище с. Войводово

Землище с. Крушовица

Землище с. Липница

Землище гр. Мизия

Землище с. Сараево

Землище с. Софрониево