ОБЯВЛЕНИЕ

Tuesday, 12 February 2019 09:39
Print
User Rating: / 0
PoorBest 
There are no translations available.

О Б Я В Л Е Н И Е

 

 

 

 

 

 

Община Мизия на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № РД.08-1 от 05.02.2019г. на Кмета на Община Мизия е разрешено изработването на Комплексен Проект за Инвестиционна Инициатива /КПИИ/, с цел промяна на отреждането на терена от „нискоетажно жилищно строителство” в „За къща за гости с ресторант и кухня“ на УПИ XII-651, кв. 12, с площ 389 кв.м., кад. № 501.651, по плана на с. Липница, Община Мизия, собственост на „ОРИОН ОРГАНИКС И ХОСПИТАЛИТИ“ ООД и проектиране на „Преустройство на жилищна сграда в къща за гости и преустройство с пристройка на гараж в ресторант.“

 

Съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване.

 

 

 

 

 

           КМЕТ НА 

           ОБЩИНА МИЗИЯ:

                                                                 Д-Р ВИОЛИН КРУШОВЕНСКИ