Община Мизия

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Начало Municipal administration Department "Administrative-law and information services"
Дир. "Адм.-правно, инф.обслужване и фин.дейности "
Name Position Phone
Венера Климентова Георгиева Директор, Главен счетоводител 09161/23-15 вътр. 124
Аксиния Василева Петрова Технически сътрудник 09161/23-15 вътр. 121; 09161/20-12
Изабел Ангелова Атанасова Гл.спец."Административно обслужване на населението" 09161/23-15; 24-49 вътр. 111; 118
Росица Георгиева Ценкинска Гл. спец. "Човешки ресурси" 09161/23-15 вътр. 108
Таня Йосифова Каменовска Ст. спец.” ГРАО" 09161/23-15 вътр. 104
Илияна Миткова Каменова Ст. спец.” ГРАО" 09161/23-15 вътр. 104
Христинка Петрова Гл. спец. "Бюджет и финанси" 09161/23-15 вътр. 107
Анита Петрова Лилова Старши счетоводител 09161/23-15 вътр. 107
Горан Йорданов Златков Юрисконсулт 09161/23-15 вътр. 107
Banner
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"