Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Общински съвет
Общински съвет

Състав

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 6
Слаба статияОтлична статия 
 

Състав на Общински съвет Мизия

Мандат 2019-2023г.

Политическа принадлежност: 

 

Ивета Михайлова Цветанова – ПП „ГЕРБ“

Соня Стоянова Манасиева – ПП „ГЕРБ“

Татяна Цветанова Спасова – ПП „ГЕРБ“

Цветан Василев Петров – ПП „ГЕРБ“

Иван Петков Даков – БСП за България

Сашка Димитрова Началнишка – БСП за България

Йорданка Цветкова Бадикова – ПП „НДСВ“

Лидия Костова Методиева – ПП „НДСВ“

Трифон Йорданов Тодоров – ПП „НДСВ“

Цветанка Кирилова Дамянова – ПП „НДСВ“

Галя Венкова Ангелова – ПП „СДС“

Николай Мирославов Иванов – ПП „СДС“

Пламен Цветанов Герговски – ПП „СДС“

 

 

Структура на Общинския съвет

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 2
Слаба статияОтлична статия 

ТАТЯНА ЦВЕТАНОВА СПАСОВА

 

Председател Общински съвет, гр. Мизия

 

Родена през 1965 година в гр. Козлодуй. Средното си образование завършва в СУ „Христо Ботев“ гр. Козлодуй. По – късно се дипломира като бакалавър - географ в ЮЗУ „Неофит рилски“, гр. Благоевград. Специализира „Регионалистика“ в същия университет. Магистър по „Управление на образованието“ от ВТУ „Св. Св.Кирил и Методий“ с тридесет годишен опит в управлението на образователна институция.

 

Постоянни комисии

към Общински съвет гр. Мизия, Мандат 2019 -2023 г.

 

 

  • Комисия по финанси, бюджет, данъчна политика, общинска собственост и жилищна политика, стопанска политика, устройство на територията, европейски програми и проекти.

1. Председател – Ивета Цветанова

2. Зам.председател – Иван Даков

3. Секретар – Галя Ангелова

4. Йорданка Бадикова

5. Цветанка Дамянова

6. Цветан Василев

7. Николай Иванов

  • Комисия по обществен ред и сигурност, безопасност на движението, бедствия, аварии и катастрофи, екология, земеделие, гори и транспорт.

1. Председател – Соня Манасиева

2. Зам. председател – Пламен Герговски

3. Секретар – Ивета Цветанова

4. Сашка Началнишка

5. Лидия Костова

  • Комисия по образование, култура, здравеопазване и социална политика, младежки дейности, спорт и туризъм, евроинтеграция и спазване на човешките права, връзки с гражданското общество.

1. Председател – Галя Ангелова

2. Зам.председател – Сашка Началнишка

3. Секретар – Цветанка Дамянова

4. Трифон Тодоров

5. Соня Манасиева

  • Комисия по законност и законосъобразност на актовете на общински съвет, актовете на кмета на общината, етика и жалби, молби на граждани.

1. Председател – Цветан Василев

2. Зам.председател – Николай Иванов

3. Секретар – Лидия Костова

4. Пламен Герговски

5. Йорданка Бадикова

6. Иван Даков

7. Трифон Тодоров

   


Страница 3 от 3
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"