Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Новини
Новини

За вас работодатели - Проект "Ново начало - от образование към заетост"

Е-мейл Печат ПДФ

ЗА ВАС РАБОТОДАТЕЛИ!

Дирекция “Бюро по труда” Оряхово Ви информира, че стартира набирането на заявки по

Проект “Ново начало – от образование към заетост”

Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:

BG051PO001-1.1.06 „СЪЗДАВАНЕ НА ЗАЕТОСТ НА МЛАДЕЖИТЕ ЧРЕЗ ОСИГУРЯВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА СТАЖ”

Проектът Ви дава възможност да наемете за стажуване за срок от 6 месеца безработни младежи до 29 години, регистрирани в бюрата по труда, завършили средно или висше образование (дипломирани), които нямат трудов стаж по специалността.

Вие ще определите наставник, който да обучава наетите стажанти за период от 6 месеца. Всеки наставник може да обучава от 1 до 7 младежи.

Проектът Ви осигурява месечен финансов стимул в размер на 300 лв. за всеки нает по трудов договор за стажуване безработен младеж за период от 6 месеца и нормативно предвидените месечни осигуровки.

На всеки определен от Вас наставник, който ще обучава стажуващите младежи, ще бъде изплатено месечно възнаграждение в размер на ½ от минималната работна заплата за страната в рамките на 6 месеца и нормативно предвидените месечни осигуровки.

В ПРОЕКТА МОГАТ ДА СЕ ВКЛЮЧАТ:

Работодатели, които:

  • разкриват работни места във всички сфери на икономиката, с изключение на такива осъществяващи дейности в сферата на селското, горското и рибно стопанство;

В ПРОЕКТА НЕ МОГАТ ДА СЕ ВКЛЮЧАТ :

  • Държавни администрации;

  • Общински администрации;

  • Структури на съдебната система

     

Дирекция “Бюро по труда” Оряхово ще Ви окаже пълно съдействие при кандидатстване за включване в проекта.

Тел. 09171 24-65; 09171 22-87

Допълнителна информация

можете да получите и на Интернет страницата

на Агенцията по заетостта на адрес:

www.az.government.bg

 

Проектът се финансира от Европейския социален фонд и Република България

 

Обява за продажба на имот

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 2
Слаба статияОтлична статия 
ОБЩИНА МИЗИЯ

ПРОДАВА

Дворно място с площ 7 300 кв.м., с построена в него масивна двуетажна сграда - бивше училище „Отец Паисий" в с. Крушовица /застроена площ 320 кв.м./, с обща лицензирана оценка 38 000 лв., находящи се в кв. І по кадастралния план на с. Крушовица, Община Мизия.

За контакти : тел. 09161/23-15 / вътр. 115 – г-жа Лазарова
За оглед на сградата- тел. 09164/22-35 – г-н Илиевски - кмет на с. Крушовица

Сграда за продажба   Сграда за продажба

 

12 октомври - Ден на Българската община

Е-мейл Печат ПДФ

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

За мен е чест и удоволствие да ви поздравя най-сърдечно с Деня на Българската община – 12 октомври.

продължава>
 

Кандидат-студентски курсове по медицина за роми

Е-мейл Печат ПДФ

Фондация "Здравни проблеми на малцинствата" обявява конкурс за избор на кандидат-студенти от ромски произход, които ще бъдат включени в подготвителни курсове за кандидатстване в медицинските университети в България по специалностите – медицина, стоматология и фармация. Обучението се реализира по проект, финансиран от Ромския образователен фонд.
Ромският образователен фонд финансира подготовката на кандидат-студенти от ромски произход, които имат желание и мотивация да се подготвят за приемните изпити за медицинските университети в България.

Конкурсът е отворен за ученици, които през учебната 2010-2011 са в ХІ или ХІІ клас, както и за млади хора завършили средното си образование през последните 2 години.

Условия за кандидатстване:
• Кандидатите трябва да са записани в ХІ или ХІІ клас през учебната 2010-2011 или да са завършили средното си образование през последните 2 години;
• Успехът на кандидатите, съответно от Х или ХІ клас от учебната 2009-2010 г., трябва да бъде нe по-нисък от Много добър 5.00;
• Успехът на кандидатите, които са завършили средното си образование, трябва да бъде не по-нисък от Много добър 5.00;
• Оценките по биология и химия от 9 и 10 клас на кандидатите трябва да са не по-ниски от Много добър 5.00 – това се удостоверява с бележка от училището или с копие от бележниците от съответната учебна година;
• Кандидатите, които са на възраст под 18 години трябва да имат писменото съгласие и подкрепата на родителите си/настойниците за включване в кандидат-студентските подготвителните курсове (попълнена декларация в края на формуляра);

Формуляра за кандидатстване и всички приложни документи може да намерите в информационния център на община Мизия.  

От общинското ръководство

 

Среща с представител на Комисията за защита от дискриминация

Е-мейл Печат ПДФ
На 6.10.2010 г. /сряда/ от 11.00 ч. до 13.00 ч. в зала № 4 на първи етаж в община Мизия ще се проведе приемен ден с регионален представител за област Враца от Комисията за защита от дискриминация.
Заповядайте!
 

Фестивал на рибата

Е-мейл Печат ПДФ
ФЕСТИВАЛ НА РИБАТА
ПОД ЕГИДАТА НА ЕВРОДЕПУТАТИТЕ ОТ ПП ГЕРБ

 Силистра, Русе, Никопол, Оряхово, Козлодуй, Лом, Видин
11 и 12 септември 2010г.

На 11 септември 2010 г. (събота) ще бъдат проведени мероприятия в градовете – Силистра, Русе, Никопол
На 12 септември 2010 г. (неделя) ще бъдат проведени мероприятия в градовете – Оряхово, Козлодуй, Лом, Видин

Програма за гр. Оряхово:

07.00 -11.00ч. Състезание по риболов Място:Градски плаж - Оряхово

11.00 – 11.30 ч. Награждаване Място:"При Папинко", площад Дико Илиев
12.00 – 13.30 ч. Дегустация на ястия от риба

14.00 – 14.30 ч. Лекция „Дунавска стратегия" Място:хотел „Камъка"
14.30 – 17.00 ч. Прожекция на филмова поредица за р.Дунав

Програма за гр. Козлодуй

08.00 – 10.00 ч. Почистване на крайбрежната ивица на р.Дунав
09.00 – 13.00 ч. Състезание по риболов Място: пристанище Козлодуй,Района на Ботев парк
10.00 – 12.00 ч. Дискусия „Дунавска стратегия"
13.00 – 14.00 ч. Награждаване

 

Обява за работодатели

Е-мейл Печат ПДФ
Дирекция "Бюро по труда" Оряхово 

приема заявки за свободни работни места по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"- проект "Нов избор – развитие и реализация" схема BG051PO001-1.1.03 "Развитие" за обучение и осигуряване на заетост на безработни лица.

Подробна информация и необходимите формуляри за кандидатстване можете да намерите на електронната страница на агенцията по заетостта - www.az.government.bg или в ДБТ – Оряхово, стая 2, тел. 09171 / 2465

 

ВАЖНО: Пръскане срещу комари на 23.07

Е-мейл Печат ПДФ

В изпълнение на Наредба № 15 от 2004 г. за опазване на пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности уведомяваме собствениците на пчели и пчелни семейства, че на 23 юли (петък) 2010 г. Предстои провеждането на кампания за пръскане срещу комари в крайдунавските общини.

продължава>
 

ВАЖНО: Пръскане против комари

Е-мейл Печат ПДФ
Уважаеми съграждани уведомяваме Ви, че в дните от 20 до 27 юли предстои провеждането на кампания за пръскане срещу комари в крайдунавските общини.
В изпълнение на Наредба №15 от 2004 г. за опазване на пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности собствениците на пчели и пчелни семейства ще бъдат уведомени допълнително за датите и землищата подлежащи на интервенция.
 

Протокол за допуснати кандидати за работа

Е-мейл Печат ПДФ

ПРОТОКОЛ

За допуснати и не допуснати кандидати за длъжността

Главен вътрешен одитор при Общинска администрация - Мизия

продължава>
 


Страница 30 от 31
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"