Община Мизия

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Начало Обяви и съобщения СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 32 ОТ ДОПК ОТ 18.05.2020 г.

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 32 ОТ ДОПК ОТ 18.05.2020 г.

E-mail Print PDF
User Rating: / 0
PoorBest 
There are no translations available.

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 32 ОТ ДОПК ОТ 18.05.2020 г.

Публикувано на 18.05.2020 г.

Валидно до 01.06.2020 г.

            Уведомяваме лицата, изброени в списъка по-долу, че в 14-дневен срок от поставянето и публикуването на настоящето съобщение, следва да се явят в звено „Местни данъци и такси” при Община Мизия, гр. Мизия, ул. „Георги Димитров” № 25-27, ет. 2, стая 203 за връчване на Акт за установяване на задължението по декларация на основание чл. 107, ал. 3 от ДОПК.

            В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответният Акт за установяване на задължението, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

№ и дата на АУЗ

Име на задълженото лице

Вид на задължението

1.

1277-1/07.08.2019 г.

БСД-КОРЕКТ ЕООД

МПС

2.

1268-1/15.07.2019 г.

Митка Габарова

ДНИ и ТБО

3.

1256-1/05.07.2019 г.

Ивалина Гаджева

ДНИ и ТБО

4.

1252-1/04.07.2019 г.

Красимир Грежделски

ДНИ и ТБО

5.

1251-1/03.07.2019 г.

Григор Петров

ДНИ и ТБО

МПС

6.

1246-1/03.07.2019 г.

Искра Благоева

ДНИ и ТБО

7.

1237-1/08.05.2019 г.

Стоян Станкулов

МПС

8.

1235-1/07.05.2019 г.

ЛАКОСТЕ-М И М ООД

МПС

9.

1228-1/16.04.2019 г.

Стоян Данев

ДНИ и ТБО

10.

1207-1/21.09.2019 г.

Лидия Дойкина

ДНИ и ТБО

11.

1206-1/21.09.2019 г.

Валерия Франц Комогорова

ДНИ и ТБО

12.

1202-1/14.09.2019 г.

Анджелина Крайнева

МПС

13.

1431-1/23.01.2020 г.

Асия Панова

ДНИ и ТБО

14.

1430-1/23.01.2020 г.

Йотко Илиев

ДНИ и ТБО

15.

1441-1/29.01.2020 г.

Велин Стоилов

ДНИ и ТБО

16.

1425-1/22.01.2020 г.

Сава Матеев

ДНИ и ТБО

17.

1421-1/22.01.2020 г.

Диана Станчева

ДНИ и ТБО

18.

1420-1/14.01.2020 г.

Юлия Сергенкова

ДНИ и ТБО

19.

1419-1/14.01.2020 г.

Вержиния Тенджерска

МПС

20.

1412а-1/14.01.2020 г.

Иво Вачев

МПС

21.

1411-1/14.01.2020 г.

Васил Константинов

ДНИ и ТБО

МПС

22.

1408-1/13.01.2020 г.

Анелия Маркова

ДНИ и ТБО

23.

1407-1/13.01.2020 г.

Ирена Шкендова

ДНИ и ТБО

24.

1405-1/13.01.2020 г.

Ивалин Димитров

ДНИ и ТБО

25.

1404-1/13.01.2020 г.

МАЙКЪЛ ТОМАС КИИП ЕТ

МПС

26.

1401-1/13.01.2020 г.

Петър Лазаров

МПС

27.

1397-1/13.01.2020 г.

Валентин Кръстев

ДНИ и ТБО

28.

1390-1/09.01.2020 г.

Петьо Станкулов

ДНИ и ТБО

29.

1388-1/08.01.2020 г.

Росица Алексиева

ДНИ и ТБО

30.

1383-1/08.01.2020 г.

ГЕЖЕКА ПРОПЪРТИС БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕООД

ДНИ и ТБО

31.

891а-1/09.01.2020 г.

Захарина Иванова

ДНИ и ТБО

32.

1364-1/08.01.2020 г.

Благой Горанов

МПС

33.

11141-1/08.01.2020 г.

Мариета Христова

ДНИ и ТБО

34.

430б-1/04.04.2017 г.

Иво Кунчев

ДНИ и ТБО

35.

898-1/12.12.2016 г.

Цветелина Стоилова

ДНИ и ТБО

 

            Задълженията си може да платите в касата на Община Мизия, I – ви етаж – „Местни данъци и такси” от 8.30 до 17.00 часа всеки работен ден. За плащане по банков път Ви предоставяме сметката на Община Мизия – ОББ, КЛОН ВРАЦА, ОФИС МИЗИЯ, IBAN BG26UBBS88888412135100, BIC BUIB BG SF, по следните кодове за вид плащане:

-     за данък върху недвижим имот – 442100

-         за такса битови отпадъци – 442400

-         за данък върху моторни превозни средства – 442300

-         за патентен данък 440014.

От 01.01.2020 г. задълженията могат да бъдат заплащани и чрез „ИЗИПЕЙ” АД.

 
Banner
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"