Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта

ОБЯВА И СПИСЪК НА ПАСИЩА

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

О Б Я В А

Общинска администрация - гр.Мизия уведомява всички регистрирани земеделски стопани  на територията на Общината, че на основание чл.37и от ЗСПЗЗ и Решение №48/27.02.2020г.  на ОбС –  Мизия, се предоставят под наем свободни общински пасища, мери  и ливади

 

         1. До участие в разпределението и отдаване под наем на имотите се допускат собственици/ползватели на животновъдни обекти в съответното землище, с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни. Лицата трябва да нямат данъчни задължения, както и задължения към Държавен фонд "Земеделие", държавния поземлен фонд, общинския поземлен фонд и за земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2.

 

        2.Животновъдите подават заявление по образец /с приложения/, до кмета на общината, за ползване на пасища,  мери и ливади, за съответното землище, като представят  Анкетна карта за регистрация на земеделски стопанин, в която е отбелязано, че лицето е животновъд и е посочен броят и възрастта на отглежданите животни.

 

  3. Площите се разпределят в зависимост от подадените заявления от всички животновъди в землището, с посочените бройки и видове пасищни животни, след което се сключват договори за наем за възмездно ползване.

 

         Крайният срок за подаване на заявления е 10.03.2020г.

 

 

                              От общинското ръководство

 

 

 

Прикачени файлове:
Изтегли файла (Списък-пасища-за сайт-2019.doc)СПИСЪК-ПАСИЩА[ ]
 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"