Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта

ОБЯВА

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – ОРЯХОВО

 

О Б Я В Я В А

СТАРТИРАНЕТО НА 01.10.2019г. НА
П Р О Ц Е Д У Р И
ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА РАБОТНИ МЕСТА В ЦЕНТРАЛНИТЕ ВЕДОМСТВА

ПРОГРАМА “СТАРТ НА КАРИЕРАТА”

ЗА ЗАЕТОСТ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

 

ОБЕКТ НА ПРОГРАМАТА

Младежи до 29 г., ненавършени до 18.10.2019г., включително, да притежават висше образование, съответстващо на посоченото от работодателя за заемане на конкретното работно място.

Подробна информация за:

  • Работните места в централните ведомства;
  • Процедурата за кандидатстване за работните места в централните ведомства, по програма „Старт на кариерата” за заетост през 2020 година;
  • Критерии за подбор на кандидати по Програма ”Старт на кариерата” за заетост през 2020 година

 

Ще получите в стая № 2 , Дирекция Бюро по труда” - Оряхово./тел; 09171/ 24-65/

Кандидатите не трябва да притежават трудов стаж по придобитата специалност от висшето образование.

Да бъдат регистрирани в дирекциите “Бюро по труда” като търсещи работа лица.

        В срок до 18.10.2019г., включително, кандидатите подават Заявление за кандидатстване по Програмата.

Заявлението се подава лично в Д”БТ” по регистрация или по електронен път. Електронното заявление за кандидатстване е активно на сайта на Агенция по заетостта в рубриката за програмата.

Линкът на заявлението е:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfp0UrjzsHxvMy

4AwJUt9g4Fm1fMhE5hnjwz3GD_cOBT6ZpCw/viewform

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"