ОБЩИНА МИЗИЯ

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Профил на купувача 2019-14: Пряко договаряне за изпълнение на поръчка с предмет „Упражняване на авторски надзор при изпълнението на СМР по проект „Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа на с. Крушовица и с. Софрониево, община Мизия”

2019-14: Пряко договаряне за изпълнение на поръчка с предмет „Упражняване на авторски надзор при изпълнението на СМР по проект „Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа на с. Крушовица и с. Софрониево, община Мизия”

Е-мейл Печат ПДФ

2019-14:  Пряко договаряне за изпълнение на поръчка с предмет „Упражняване на авторски надзор при изпълнението на СМР по проект „Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа на с. Крушовица и с. Софрониево, община Мизия”    

 

 

1. Решение за откриване на процедура [19.08.2019г. 16:16]

 

2. Покана до Сет Инженеринг ЕООД [19.08.2019г. 16:17]

 

3. Образци [19.08.2019г. 16:18]

 

 

Прикачени файлове:
Изтегли файла (Протокол № 1 (1).pdf)Протокол № 1[26.08.2019г. 16:02]
Изтегли файла (1812_Протокол № 2 (1).pdf)Протокол № 2[26.08.2019г. 16:03]
Изтегли файла (1812_Доклад (3).pdf)Доклад[26.08.2019г. 16:04]
Изтегли файла (1812_Решение № РД.11-374 от 26.08.2019 г..pdf)Решение № РД.11-374 от 26.08.2019г.[26.08.2019г. 16:06]
Изтегли файла (1812_ТС.pdf)Техническа спецификация[10.09.2019г. 16:18]
Изтегли файла (1812_ТП и ЦП.pdf)Техническо и ценово предложение[10.09.2019г. 16:19]
Изтегли файла (1812_1812_договор.pdf)Договор[10.09.2019г. 16:20]
Изтегли файла (1812_1812_обявление за възложена поръчка.pdf)Обявление за възложена поръчка[10.09.2019г. 16:22]
Изтегли файла (Обявление за приклна дог. АН Водопровод - заличен 2019-14.pdf)Обявление за приключен договор[18.03.2021г. 15:32]
 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"